Hepimiz, bütün müzik parçalarının yedi tane nota kullanılarak üretildiğini biliriz. Sadece yedi tane notayla bugüne kadar milyonlarca müzik