BU KİTABI 45 DAKİKADA OKUYUN !

devam edecek… 27- Felsefelerin, ideolojilerin, ütopyaların, ahlak anlayışlarının ve dinlerin önerip-öğütledikleri gerçekler ile dünya insanının içinde yaşadığı maddi şartlar birbirleriyle uyuşmamaktadır. 26- Bir yandan, tek başına oluşun ve varolan bütün birimlerin birbirlerinden ayrı olduklarının (her an yeniden yaşanan) algılanması, diğer yandan da “vazedilen” bütün sistemlerin “birliği” ve “beraberliği” öğütlemeleri ve...

Continue reading