Holistik Akademi, “mucizelerin” ve “marifetlerin” günlük ve sıradan olaylar hâline gelmelerinin yolunu açabilmeyi hedeflemiş bir düşünce hareketidir. Bu amacını gerçekleştirebilmek için, insanlığın beş duyu ile algılayabildikleri üç boyutlu nesneler dünyasının dışından kalan yasaların anlaşılabilmesi için bilimsel modelleri araştırır.

Yüzyıllar boyunca derin izlerle kök salan Newton’cu anlayışların yerine “holistik bakış” açısının insan tarafından benimsenebilmesi için şu çeşitli bilim ve felsefe dallarını kullanır: Beynin işleyişini ve algının nasıl meydana geldiğinin anlaşılabilmesi için: Fizyoloji, Elektronörofizyoloji, Biyoloji, Nöroloji, Tıp ve Psikiyatri gibi bilim dallarından faydalanır.

Dil kullanımının, yeni düşünsel fikirleri ifade etmeye engel teşkil etmemesi ve mantık akışını bozmaması için: Dil Bilgisi, Edebiyat, Antropoloji, Müzikoloji ve Psikolojiden destek alır.

Düz mantıkla ve akıl yoluyla kavrayamadığımız evren yasalarını “holistik bakış” açısıyla açıklayabilmek için; Newton Fiziği, Kuantum Kuramı, Kaos Teorisi, Fraktal Geometri ve Elektro Manyetik Kuvvetler gibi hemen tüm teorik fizik konularını inceler.

İnsanların, manevî dünyalarının ve “inanç” kavramının anlaşılabilmesi için; Din Felsefesi, Sosyoloji, Tasavvuf ve Spiritüalizm gibi farklı açılardan bakarak bir sentezi ortaya çıkarmaya çalışır. Özetle “holistik bakış” evrende var olan bütün yaratılmışların aralarında var olanı ilişkiyi, iletişimi ve etkileşimi konu alan bir düşünce sistemidir.

Ve bu bütünlüğün içinde yer alan her türlü yaratımın, önemli, değerli ve değişim yaratma gücüne sahip olduğunu ortaya koyan bir düşünce tekniğidir.