1. Holistik düşünceyi anlatır ve tanıtır.

2. Holistik düşünce toplumsal bir aydınlanma hareketidir.

3. Daha başka türlü de düşünülebileceğini ve kalitesiz bir hayatın bizim kaderimiz olmadığını açıklar.

4.Yeniçağı ve gelmekte olan uygarlığı tanımlar ve yolunu açar.

5.Bu dönemi oluşturacak olan model (holistik insan = insan-ı kâmil) insan tipini yetiştirme amacını taşır.

6. Bu bilince ve aydınlanmaya gönül ve emek verenleri bir çatı altında toplar.

7. Holistik (bütünsel) düşünce modelinin örneklerini sergileyen bir eğitim kurumu ve aynı zamanda bir sivil toplum kuruluşudur.

Bu amaçla eğitimler verir TV programları yayınlar ve konferanslar düzenler.