Kuantum Fiziği’nin açmış olduğu bu yeni pencere, bizi binlerce yıldır gerçekleştirememiş olduğumuz bir zihinsel sıçramanın eşiğine getirdi.

Atom çekirdeğinin alt katmanlarına inerek, hayatı yorumlama mantığımızı yeniledi.

 

 

Bizim için hep belirsiz olan ve anlaşılamayan bir alanı, duygular âlemini gözümüzün önüne getirebilmemizin yolunu açtı. O alanın dili ve mantığı, bizim beş duyumuzla algıladığımız dünyanın dilinden ve mantığından farklı.

Biz, dünya hayatını “ya – ya da (bir şey ya iyidir ya da kötü)” karşıtlık mantığı ile yönetiyoruz. Ancak duygular (ya da enerji) alanında sistem, bu şekilde işlemiyor.

Oradaki mantık kesinlikten ziyade, olasılıklar üzerine kurulu ve “hem – hem de (bir şey aynı anda hem iyi, hem de kötü olma potansiyelini içinde taşır)” anlayışına göre işliyor.

Artık yüzyıllarca öncesinde olduğu gibi düşünemeyiz, hayatımızı o inançlara uygun olarak kurup-yaşayamayız.

Bilimsel gelişmelerin ve Kuantum Fiziği’nin bize sunduğu en büyük yenilik şu oldu:

İnsanların, kendilerini, üzerlerinde bir değişim oluşturma imkânına sahip olamadıkları bir sistemin kurbanları olarak görmekten kurtulmaları gerekiyordu.

Kendi yaptıkları algılamalar ile yeniden oluşturdukları bir evrenin kahramanları olarak yaşamayı arzu ediyorlardı. Yani, değerli olduklarını farketmek, hissetmek ve dünya hayatlarını bu duygu ile sürdürmek isteğini taşıyorlardı.

Yeni bilim onlara bu kapıyı açıyor ve yolu gösteriyor. Bunun mümkün olduğunu açıklıyor. Yeter ki, bakışlarımızın o yere doğru nasıl çevirebileceğimizi bilelim.

Holistik Akademi bizi, bu yola ulaştıracak olan yolun taşlarını döşüyor.

Gerçekliğe bu açıdan bakabilmek, hayatımızla ilgili bütün sırların çözümünü ve aklımıza takılan soruların cevaplarını getiriyor.

Bu amaçla, konferanslar ve seminerler düzenliyoruz. Eğitim çalışmaları yapıyoruz, kitaplar yazıyoruz, televizyon programları hazırlıyoruz.

Holistik Düşünce’nin hayatın her alanında kullanılabilen “yeni bir bakış açısı” olması ve dünya çapında yaygınlaşabilmesi için yurtiçi ve yurtdışı partnerlerle işbirliği yapıyoruz.