Dünya çok yüksek düzeyli bir uygarlığa doğru gidiyor.

 

 

Olgun, gelişmiş ve kâmil insan özelliklerine sahip bireylerden oluşacak olan “insanlık ailesi” bir “dünya cenneti” kuracak.

Bunun için gerekli olan bilimsel altyapı hazır, teknolojik gelişmeler de hızla bu hedefe yaklaşıyorlar.

Böyle bir uygarlığı “talep edecek, kuracak ve yönetecek” insanların yüksek insani özelliklerle donanmış olmaları gerekiyor.

 

 

Yapılması gereken ve bizlere düşen tek bir şey var: Bu özelliklere sahip insanların ve nesillerin yetiştirilmelerine katkıda bulunmak.

Holistik Akademi, bu alanda çalışmak için var.